Kolloidlabilitätsreaktionen bei Tuberkulose

Ime autorke Marija Lemešić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Beiträge zur Klinik der Tuberkulose und spezifischen Tuberkulose-Forschung
Broj 62 (3-4)
Godina 1925
Strana 277-282
Žanr Studija
Zemlja Nemačka
Jezik nemački
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

U saradnji sa V. Kosanovićem.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti