Kćerka Vuka Karadžića o Branku

Ime autorke Mina Karadžić Vukomanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Novo doba
Broj 94
Godina 1924
Strana 24
Žanr Članak
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti