Jovan Skerlić

Ime autorke Paulina Lebl Albala
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Prosvetni glasnik
Broj jul-avgust
Godina 1922
Strana
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

*N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke