Josifu Marinikoviću

Ime autorke Jela Popović Spasić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Brankovo kolo
Broj 49
Godina 1897
Strana 1537
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti