Jedna nepravda. Dodaci na skupoću ženama državnim činovnicima

Ime autorke Paulina Lebl Albala
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Ženski pokret
Broj 2
Godina 1920
Strana
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

*N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke