Je l' mi za to...

Ime autorke Sofija Stefanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Javor
Broj
Godina 1884
Strana 1409
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke