Internacionalni ženski kongres u Parizu

Ime autorke Anonimni autor
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u
Broj 4/8
Godina 1889
Strana 225-232
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke