Drznoveno izbavlenije u Marburgu

Ime autorke Anka Obrenović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Golubica
Broj
Godina 1840
Strana
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti