Doživljaji sa puta kroz otadžbinu

Ime autorke Sofija Koča
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Izdanje autora, štamparija "Rodoljub"
Godina 1925
Fizički opis 114 str.
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti