Došla si...

Ime autorke Jela Popović Spasić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Nova iskra: ilustrovani list
Broj 2
Godina 1907
Strana 58
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti