Dolazi jesen...

Ime autorke Jela Popović Spasić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Bosanska vila
Broj 16
Godina 1909
Strana 245
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti