Doktorke i profesorke: Dr Draga LJočić

Ime autorke Zora Prica
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Serijska publikacija Srpkinja
Broj
Godina 1913
Strana 43
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti