Dnevnik Anke Obrenović: (1836-1838)

Ime autorke Anka Obrenović
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Novi Sad: Dnevnik
Godina 2007
Fizički opis 198 str. ; 21 cm
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

Priredila Radmila Gikić Petrović

*N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti