Deset godina rada Udruženja univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji: 1928-1938,

Ime autorke Paulina Lebl Albala
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Udruženje univerzitetski obrazovanih žena u Jugoslaviji: Sloboda
Godina 1939
Fizički opis 69 str. ; 21 cm
Izdanja
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

*N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke