Der Seele Geheimnis. Ins Deutsche übertragen von Zlatko Gorjan

Ime autorke Jelena Dimitrijević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Belgrader Zeitung
Broj 256
Godina 1925
Strana 2
Žanr Pesma
Zemlja Srbija
Jezik nemački
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

Objavljeno pod zajedničkim naslovom: Jugoslawische Dichtungen. Navedeno u: Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova. 2, Jugoslavenska književnost. 2/1, Poezija: A-F. Glavni redaktor Mate Ujević. Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1959 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). (Lat.)

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke