Das Tränenparadies

Ime autorke Lela Davičo
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Die Garltenlaube
Broj 21
Godina 1904
Strana 21-26
Zemlja Nemačka
Jezik nemački
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti