Branko Radičević

Ime autorke Mina Karadžić Vukomanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Javor
Broj 43
Godina 1877
Strana 44-45
Žanr Članak
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti