Biografija V.S. Karadžića

Ime autorke Mina Karadžić Vukomanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Polja
Broj 336
Godina 1987
Strana 62-63
Žanr Članak
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

V.Đ.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti