Autograf romana Neviđeni

Ime autorke Jovanka Hrvaćanin
Tip Neknjižna građa
Mesto Beograd
Godina
Fizički opis
Opis

Narodna biblioteka Srbije, signatura: R 4055/89

Žanr Roman
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti