Arif-beg i Stambolka

Ime autorke Jelena Dimitrijević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Zora
Broj 4
Godina 1898
Strana 129-130
Žanr Pesma
Zemlja Bosna i Hercegovina
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/zora-1896-1901

Napomena

Navedeno u: Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova. 2, Jugoslavenska književnost. 2/1, Poezija: A-F. Glavni redaktor Mate Ujević. Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1959 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). (Lat.)

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke