A. Arato: L'Einseignement sécondaire des jeunes filles en Europe

Ime autorke Paulina Lebl Albala
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva
Broj decembar-januar
Godina 1936/1937
Strana
Zemlja Srbija
Jezik francuski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

*N.M.

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke