„U dovršenju svojijeh sto godišta na 3 đen-a g. 1774. P.B. pjesan“, „Na čas prisvetoga Djetešca Jezusa“