„Pesnikinje: Milena Miladinović“

Ime autorke Zorka Janković
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Serijska publikacija Srpkinja
Broj
Godina 1913
Strana 52-53
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti