,,Pesme"

Ime autorke Kristina Kika Ristić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Brankovo kolo
Broj
Godina 1903
Strana 871, 1283, 1345
Žanr Poezija
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke