[Ostavi nek se list kraj lista slaže…]

Ime autorke Jovanka Hrvaćanin
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Letopis Matice srpske
Broj god. 101, knj. 313, sv. 1/3 (jul-septembar 1927)
Godina 1927
Strana 148
Žanr Poezija
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti