- Da i ženske polažu profesorske ispite.

Ime autorke Danica Bandić-Telečki
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Golub: list za srpsku mladež
Broj br. 2
Godina 1894
Strana 29
Žanr Crtica
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke
Veb adresa

Napomena

Crtica je nepotpisana, ali se autorstvo pripisuje Danici Bandić.

Digital Material

Recepcija

Recepcija tokom života autorke

Recepcija nakon njene smrti

Radovi ove autorke