*Prevod pesme Ruđera Boškovića u slavu bezgrešnog začeća Device Marije (odlomak)