Srpkinja : ilustrovan kalendar za naš ženski svet za ...

Tip časopisa Almanah
Naslov pod kojim je osnovan i ostali naslovi Srpkinja : ilustrovan kalendar za naš ženski svet za ...
Podnaslov(i) NJezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas
Mesto izlaženja Beograd, Sarajevo
Izdavač Štamparija Pijuković i drug
Godine izlaženja 1913
Periodi kada časopis nije izlazio
Periodičnost izlaženja jednom godišnje
Redovnost izlaženja
Jezik i pismo srpski jezik, ćirilica
Fizički opis
Broj saradnika
Pol saradnika
Namera i orijentacija časopisa, dominantne teme
Po čemu je časopis ženski
Podaci o distibuiranju časopisa i ceni
Veb adresa http://dlibra.bgb.rs/dlibra/docmetadata?id=769&from=publication

Komentar

Radovi objavljeni u ovoj publikaciji

Receptions