Recepcija

Naslov U vezi sa Autorka Godina Zemlja Jezik Tip
Helenski vidici Milica Stojadinović Anica Savić Rebac 1966 Srbija srpski Monografije
Hilandarska katapetazma monahinje Jefimije. Ikonografija i bogoslužbena funkcija Jelena Mrnjavčević, Jefimija Svetlana Smolčić-Makuljević 2000 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Hilendarska zavesa despotice Eufimije Jelena Balšić Svetozar Tomić 1911 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Hrvatska pesnikinja Ana Vidovićeva (Šibenik 1800-1879)-Epska pesma "Anka i Stanko" ili Dubrava Mojanka blizu Splita Ana Vidović (rođ. Vusija) 1959 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Hronologija Danica Marković Marija Orbović 2003 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Hronologija života i rada Milke Aleksić Grgurove (1840-1924) Milka Grgurova Svetlana Tomić 2014. Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Humanitarna društva u Srbiji Katarina Milovuk Mira Sofronijević 2003 Srbija srpski Monografije
Cvijeta Zuzorić - Svetlost renesansnog Dubrovnika Cvijeta Zuzorić Slavko Petaković 2011 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Cvijeta Zuzorićeva i Dominko Zlatarić Cvijeta Zuzorić Danilo Živaljević 1900 Srbija srpski Monografije
Crkveni umetnički vez Jelena Mrnjavčević, Jefimija Lazar Mirković 1940 Srbija srpski Monografije
Čarl Dikens kod Srba Elodija Mijatović Živorad P. Jovanović 1962 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Čarobni san Istoka - stvranost u romanu "Nove" Jelene Dimitrijević Nove Biljana Dojčinović-Nešić 2007 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Čarobni san Istoka – stvarnost u romanu Nove Jelene Dimitrijević Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2007 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Čekanje Milica Janković autor nepoznat 1920 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Četiri ruske knjige Milica Janković B. Cvetković 1915 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Četiri srpske pesnikinje XIX veka Eustahija Arsić Stevan Radovanović 1974 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Četrdeset godina književnog rada Jelice Belović-Bernadžikovske Jelica Belović Bernadžikovska Dušan Jelkić 1925 Srbija srpski Monografije
Čehovljeva pripovetka u srpskoj književnosti Kosara K. Cvetković Zoran Božović 1988. Srbija srpski Monografije
Čitate li Jelenu Dimitrijević? Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović i dr. 2018 Srbija srpski Monografije
Čulni doživljaj Japana. Jelena Dimitrijević u susretu sa gejšama Jelena Dimitrijević Marko Bogunović 2016 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
Škola za ritmičku gimnastiku Mage Maganzinović; Rad škole od osnivanja do danas Marija Maga Magazinović dr Zora Prica-Krstić 1922 Srbija srpski Monografije
“On Women and Literature at the Beginning of XX Century” Jelica Belović Bernadžikovska Biljana Dojčinović-Nešić 2002 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Janković Zorka“ Zorka Janković I. Markovljev 2009 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Viloslovka“ putem oko sveta Jelena Dimitrijević Biljana Dojčinović 2016 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Žena, domaćica, majka. Od te tri reči zavisi ceo svet”: analiza časopisa Žena (1911-1921) Milica Tomić Ana Kolarić 2012 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Živimo li mi samo u sadašnjosti?” O pokušaju stvaranja ženske kulturne zajednice u radu Jelice Belović Bernadžikovske Jelica Belović Bernadžikovska Biljana Dojčinović 2011 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Zorka Janković“ Zorka Janković Gordana Stojaković 2001 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Nečiste žudi“, „minule cveti“ i „sklopljeni Verlen“: intimistički elementi poezije Danice Marković Danica Marković Snežana Kalinić 2011 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Plava gospođa“ Milica Janković Antun Barac 1925 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Skica za studiju: počeci feminističkog pokreta u Vojvodini (1748-1941)“, Zorka Janković Gordana Stojaković 2001 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Učiteljice: Stanka Glišić“ Stanka Glišić Marija Maga Magazinović 1913 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi
„Šta je u stvari rodoljublje“, Jelena Lozanić Frotingham Gordana Bekčić Pješčić 2011 Srbija srpski Članci i drugi sastavni delovi

Prikazani rezultati 901 do 932 od ukupno 932 rezultata.