Verhunac moderne: "Saputnici" Isidore Sekulić i mogućnosti njihovog tumačenja

Autor Aleksandar Jerkov
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Svet reči
Broj 6-8
Godina 1998.
Strana 75-77
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke