Ukus epohe i Anka Obrenović

Autor Mila Stefanović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Kragujevac prestonica Srbije 1818-1841: zbornik radova sa naučnog skupa održanog 20. septembra 2006. godine u Kragujevcu
Broj
Godina 2006
Strana 201-218
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke