Tri lirske fantasmagorije Evstahije Arsić

Autor Sava Damjanov
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Koreni moderne srpske fantastike, Novi Sad: Matica srpska
Broj
Godina 1988
Strana 205 - 209
Žanr Naučni rad
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke