Savka Subotić

Autor Živko Marković
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Vesti Muzeja grada Novog Sada
Broj 4
Godina 1972
Strana 7
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke