Uspomene/Savka Subotić

Autor Nadežda Radović
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Misao: list prosvetnih, naučnih i kulturnih radnika SAP Vojvodine
Broj
Godina 2006
Strana 30-31
Žanr Prikaz
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke