Savka Subotić

Autorka Anica Savić Rebac
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Žena danas
Broj
Godina 1950
Strana 46-47
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke