Poezija Danice Marković između ženskog pisma i patrijarhalne tradicije

Autor Gorana Raičević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Trenuci Danice Marković
Broj
Godina 2007
Strana 167-178
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke