Pisma kao vapaji : Prepiska Milica - Vuk - Mina

Autor Milivoj Nenin
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Letopis Matice srpske
Broj
Godina 1988
Strana 500-502
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke