Od afirmacije do zaborava i šta dalje? Pripovetke Anđelije Lazarević, Milice Janković i Jele Spiridonović-Savić u Srpskoj književnoj zadruzi i u srpskom književnom kanonu

Autor Magdalena Koh
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Naučni sastanak slavista u Vukove dane: Mesto pripovetke u srpskoj književnosti. Dositej Obradović i Evropa.
Broj 38/2
Godina 2009
Strana 209 - 220
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke