O ženama i književnosti na početku veka

Autor Biljana Dojčinović-Nešić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Ženske studije
Broj 11-12
Godina 2000
Strana 23-33
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Veb adresa

http://www.awin.org.rs/izdava%C5%A1tvo/e-biblioteka/o-%C5%BEenama-i-knji%C5%BEevnosti-na-po%C4%8Detku-veka