Marija Gondola Goze – La querelle des femmes u renesansnom Dubrovniku

Autor Zdenka Janeković Römer
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Žene u Hrvatskoj. Ženska i kulturna povijest, prir. Andrea Feldman
Broj
Godina 2004
Strana 105–123
Žanr Esej
Zemlja Hrvatska
Jezik hrvatski
Biblioteke