Katarina Milovuk: njen život i rad

Autor Ikonija Klajić-Simić
Tip Monografije
Mesto izdavanja: Izdavač Beograd: Štamparija "Davidović"
Godina 1936
Fizički opis
Izdanja
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke