Katarina Milovuk

Autor Živko Marković
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Vesti Muzeja grada Novog Sada
Broj 9
Godina 1975
Strana 7.
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke