Julka Hlapec Đorđević Jedno dopisivanje: odgovor posle sedamdeset godina

Autor Svetlana Slapšak
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Julka Hlapec Đorđević, Jedno dopisivanje
Broj
Godina 2004
Strana 153–172
Žanr Naučni rad
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke