Julka Hlapec Đorđević (1882–1969) ili o feminizmu

Autor Svetlana Tomin
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u ProFemina
Broj 5/6
Godina 1996
Strana 81–85
Žanr Naučni rad
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke