Jelena Dimitrijević – Stevan Sremac: Niš u pričama s kraja 19. veka

Autor Milunka Mitić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Jelena Dimitrijević - život i delo : zbornik referata sa naučnog skupa, Niš, 28. i 29. oktobar 2004.
Broj
Godina 2006
Strana 143-156
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke