Jelena Dimitrijević - biobibliografska odrednica

Autor Snežana Milosavljević Milić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Philologia Mediana
Broj 7
Godina 2015
Strana 485-492
Žanr Naučni rad
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Veb adresa

http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2015/filologija-mediana-philologia-mediana-2015

Digital Material