Hrvatska pesnikinja Ana Vidovićeva (Šibenik 1800-1879)-Epska pesma "Anka i Stanko" ili Dubrava Mojanka blizu Splita

Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Politika
Broj
Godina 1959
Strana
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke