Hilandarska katapetazma monahinje Jefimije. Ikonografija i bogoslužbena funkcija

Autor Svetlana Smolčić-Makuljević
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Međunarodni naučni skup Osam vekova Hilandara. Istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitektura
Broj
Godina 2000
Strana 693–701
Žanr Naučni rad
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke