Ženski Kihot u prozi Drage Gavrilović

Autor Žarka Svirčev
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Konteksti: zbornik radova, Filozofski fakultet, Novi Sad
Broj
Godina 2014
Strana 569-581
Žanr Esej
Zemlja Srbija
Jezik srpski
Biblioteke

Veb adresa

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2014/978-86-6065-292-0