Draga Gavrilović (1854–1917), the First Serbian Female Novelist: Old and New Interpretations

Autor Svetlana Tomić
Tip Članci i drugi sastavni delovi
Objavljeno u Serbian Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies
Broj 22
Godina 2008
Strana 167 – 187
Žanr Naučni rad
Zemlja Srbija
Jezik engleski
Biblioteke